Al aan uw kleinkinderen gedacht?

Al aan uw kleinkinderen gedacht?23-01-2024
Zou u uw kleinkinderen een geldbedrag willen laten erven bij uw overlijden?

Vaak kunnen juist de kleinkinderen het geld goed gebruiken. Mogelijk zitten zij in de leeftijd dat zij een huis willen kopen of kinderen krijgen en om die reden een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Uw kinderen hebben wellicht al lange tijd geleden een huis gekocht en hun hypotheek al zo goed als afgelost. Hun kinderen hebben inmiddels het huis verlaten waardoor de maandelijkse lasten zijn afgenomen. De financiën lijken goed op orde en een erfenis zou slechts een extraatje zijn.

Regelmatig stel ik aan mensen de vraag of zij het gewenst vinden om de kleinkinderen een geldbedrag te geven in hun testament. Vaak krijg ik dan het antwoord: “Nee hoor, mijn kinderen moeten zelf maar wat geven aan mijn kleinkinderen, als ik kom te overlijden”. Hier is vanuit fiscaal oogpunt wel het nodige op af te dingen. Om dit te laten zien onderstaand voorbeeld.

Stel uw vermogen is 200.000 euro. U heeft 4 kinderen. Ieder van uw kinderen heeft 1 kind, dus u heeft 4 kleinkinderen. U komt te overlijden en de kinderen zijn de enige erfgenamen. De te betalen erfbelasting bedraagt dan ongeveer 2500 euro per kind, totaal 10.000 euro.

Stel dat u uw kinderen als enige erfgenamen heeft benoemd, maar tevens in uw testament heeft bepaald dat ieder van de kleinkinderen een geldbedrag krijgt van 10.000 euro. Wat zijn dan de gevolgen voor de verschuldigde belasting? De heffing bedraagt in dat geval per kind ongeveer 1500 euro. De kleinkinderen zijn geen erfbelasting verschuldigd. De totale heffing bedraagt 6000 euro. Een besparing van 4000 euro. De verschuldigde erfbelasting wordt hierdoor met 40% verminderd!

Het kan zijn dat u het opnemen van uw kleinkinderen in uw testament vanuit fiscaal oogpunt wel wenselijk acht, maar uw kleinkinderen er nog niet aan toe zijn om een geldbedrag te ontvangen. Ook hier kunt u iets voor regelen in uw testament.

Komt u eens vrijblijvend langs, dan informeren wij u graag.

Geschreven door mr. G. van der Heiden
Notaris, specialist estate planning, ondernemersadviseur bij Notariskantoor Van der Heiden
Terug

Enkele klanten aan het woord

notaris van der heiden

Een goed juridisch en fiscaal advies is voor Notariskantoor Van der Heiden belangrijker dan een akte passeren. Als Notariskantoor hechten wij aan verdieping. Wat is er op tegen om onze drive te vertalen in juridisch en fiscaal unieke oplossingen?

Onze gegevens
Volg ons

Routeplanner