De voordelen van een testament

De voordelen van een testament23-01-2024
Op een verjaardag komt het nog weleens aan de orde; ‘Mijn ouders hadden alles tot in de puntjes geregeld!’ Of juist het tegenovergestelde; ‘Mijn ouders willen nergens over praten, onze kinderen moeten er zelf maar uit komen als wij komen te overlijden….’ Vaak wordt dan gedoeld op het maken van een testament en aanverwante zaken. Maar wat kun je nu allemaal regelen in een testament?
Onderstaand enkele punten die je kunt regelen in een testament.

Voogdij
Met een voogdijregeling, wijs je iemand aan die na overlijden van beide ouders in plaats van de rechter mag beslissen wie de verzorging en opvoeding van de kinderen op zich neemt.

Belastingheffing voorkomen in een gezinssituatie
Omdat de echtgenoot/echtgenote en de kinderen op grond van de wet voor gelijke delen erven en kinderen slechts een vrijstelling hebben van circa 25.000 euro, is in een gezinssituatie vaak erfbelasting verschuldigd bij overlijden van de eerste van beide ouders. Met een testament kan belastingheffing in veel gevallen voorkomen worden bij overlijden van de eerststervende, mits de nalatenschap niet meer bedraagt dan circa 795.000 euro (indien u gehuwd bent in gemeenschap van goederen is dit een gemeenschappelijk vermogen van circa 1,5 miljoen euro). Voor het gemak laat ik hierbij een pensioenvoorziening buiten beschouwing.  

Ondernemers
Voor ondernemers is het zinvol om specifieke bepalingen op te nemen met betrekking tot de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om in het testament te bepalen dat specifieke personen het recht krijgen om de onderneming voort te zetten. Ook is het van belang om optimaal in te spelen op de fiscale faciliteiten van ondernemingen ter besparing van erfbelasting en aanmerkelijk belang heffing.

Goede doelen
In een testament kunnen bedragen worden toegekend aan goede doelen (d.m.v. legaten). Over het algemeen erven goede doelen belastingvrij.

Wilsrechten uitsluiten
Op grond van de wet hebben kinderen als één van hun ouders is overleden en vervolgens de langstlevende gaat hertrouwen zogenaamde wilsrechten. Deze rechten kunnen de langstlevende financieel behoorlijk klem zetten op het moment van hertrouwen. In een testament kunnen deze rechten van de kinderen worden uitgesloten.

Vrijstelling kleinkinderen benutten
Kleinkinderen hebben een vrijstelling van circa 25.000 euro. Door de kleinkinderen te benoemen in een testament, kan in veel gevallen fors belastingheffing worden bespaard.

Executeur aanwijzen
Met name als de verhoudingen tussen de kinderen moeilijk liggen, kan het zinvol zijn om een executeur aan te wijzen in het testament. Een executeur is bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen. Aan een executeur kunnen beperkte bevoegdheden worden toegekend (alleen rekeningen e.d. betalen), maar ook ruime bevoegdheden (de executeur is bevoegd tot verdeling).
Een scala aan mogelijkheden dus. U kunt de mensen op de volgende verjaardag in ieder geval bijpraten!

Geschreven door mr. G. van der Heiden
Notaris, specialist estate planning, ondernemersadviseur bij Notariskantoor Van der Heiden
Terug

Enkele klanten aan het woord

notaris van der heiden

Een goed juridisch en fiscaal advies is voor Notariskantoor Van der Heiden belangrijker dan een akte passeren. Als Notariskantoor hechten wij aan verdieping. Wat is er op tegen om onze drive te vertalen in juridisch en fiscaal unieke oplossingen?

Onze gegevens
Volg ons

Routeplanner