Erfbelasting betalen? Aan u de keuze?!

Erfbelasting betalen? Aan u de keuze?!09-06-2023
Voor gezinnen met kinderen valt er nogal wat te kiezen als het gaat om het betalen van erfbelasting.

Over het algemeen erven kinderen een erfdeel als één van de ouders komt te overlijden. De vrijstellingen voor de erfbelasting zijn als volgt:

- Partnervrijstelling circa 795.000,00 euro (vrijstelling 2024);
- Vrijstelling per kind circa 25.000,00 euro (vrijstelling 2024).

De kinderen erven hun erfdeel vaak in de vorm van een geldvordering, die opeisbaar is als de langstlevende komt te overlijden.

Rekenvoorbeeld: Man en vrouw hebben 2 kinderen en een vermogen van 300.000 euro. De helft hiervan is de nalatenschap ad 150.000 euro. De langstlevende en de kinderen erven ieder 50.000 euro.

Wat is hierbij van belang?

 De erfdelen van de kinderen worden door de belastingdienst gewaardeerd. Bij verouderde testamenten (vóór 2003) valt dit vaak fors ongunstiger uit dan in actuele testamenten. In bovenstaand voorbeeld zou dat kunnen betekenen dat de heffing ongeveer 2500 euro per kind zou bedragen, of totaal 5000 euro. Met een aanpassing van het testament zou deze heffing kunnen worden voorkomen.
 Er zijn veel verschillende soorten langstlevende testamenten (tweetrapsmaking, wettelijke verdeling, flex testamenten). Testamenten zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is mogelijk een testament te maken waarbij de partner zijn/haar erfdeel altijd kan vergroten tot het bedrag van de vrijstelling waardoor erfbelasting kan worden voorkomen tot een vermogen van circa 1,5 miljoen euro. Om die reden zijn ook testamenten van na 2003 vaak voor verbetering vatbaar. Dergelijke regelingen zijn namelijk in de meeste testamenten niet opgenomen.

Elke situatie is verschillend. Een nabestaandenpensioen heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de partnervrijstelling. Verder kan het fiscale voordelen hebben om de kinderen alvast een gedeelte te laten erven als één van de ouders komt te overlijden. Laat eens een berekening maken voor uw specifieke situatie, dan kunt u zelf de keuze maken.

Geschreven door mr. G. van der Heiden
Notaris, specialist estate planning, ondernemersadviseur bij Notariskantoor Van der Heiden
Terug

Enkele klanten aan het woord

notaris van der heiden

Een goed juridisch en fiscaal advies is voor Notariskantoor Van der Heiden belangrijker dan een akte passeren. Als Notariskantoor hechten wij aan verdieping. Wat is er op tegen om onze drive te vertalen in juridisch en fiscaal unieke oplossingen?

Onze gegevens
Volg ons

Routeplanner