Ondernemen, overlijden en de fiscus III

 Ondernemen, overlijden en de fiscus III01-01-2023
AANPASSING HUWELIJKSE VOORWAARDEN

Tijden veranderen,dat is zeker. Ook in het notarisvak.

De regelgeving wordt vaak uitgebreid, maar ook nog weleens versoepeld.

Zo moesten huwelijkse voorwaarden voorheen altijd via de rechter worden opgeheven of aangepast. Er werd dan een verzoekschrift ingediend bij de rechter met diverse verklaringen. Daarnaast werden griffierechten in rekening gebracht. Als de rechter de goedkeuring had verleend, was het mogelijk om de huwelijkse voorwaarden aan te passen of op te heffen.

Sinds 1 januari 2012 is het mogelijk om huwelijkse voorwaarden aan te passen zonder tussenkomst van de rechter. Dit betekent dat huwelijkse voorwaarden binnen zeer korte tijd gewijzigd kunnen worden.

Maar wat is daarvan nu het voordeel?

Voor veel ondernemers kan het bij overlijden grote fiscale voordelen hebben, als zij hun huwelijkse voorwaarden aanpassen of opheffen. Dit geldt zelfs als in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding is opgenomen, waardoor bij het einde van het huwelijk door overlijden ieder de helft ontvangt.

De tijd is echter niet altijd rijp voor een ondernemer om de huwelijkse voorwaarden aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat hij bang is dat ook het vermogen van de partner wordt aangetast door een eventueel faillissement van de onderneming.

Dit kan betekenen dat de notaris op het ziekbed van de ondernemer nog overgaat tot opheffing of aanpassing van de huwelijkse voorwaarden. Sinds de wijziging van 2012 is dit dus praktisch gezien mogelijk geworden.

Spoed-testamenten waren vóór 1 januari 2012 reeds heel gebruikelijk, maar het is te verwachten dat spoed akten waarin wordt overgegaan tot opheffing of aanpassing van de huwelijkse voorwaarden nu ook steeds gebruikelijker worden.

Zeker als we bedenken dat de grootste besparing, als het gaat om belastingheffing bij overlijden, vaak is te realiseren op het gebied van uw huwelijkse voorwaarden!

Geschreven door mr. G. van der Heiden
Notaris, specialist estate planning, ondernemersadviseur bij Notariskantoor Van der Heiden
www.estateplanningadviseur.nl
Terug

Enkele klanten aan het woord

notaris van der heiden

Een goed juridisch en fiscaal advies is voor Notariskantoor Van der Heiden belangrijker dan een akte passeren. Als Notariskantoor hechten wij aan verdieping. Wat is er op tegen om onze drive te vertalen in juridisch en fiscaal unieke oplossingen?

Onze gegevens
Volg ons

Routeplanner